четвъртък, 8 ноември 2007 г.

Какво причинява глобалното затопляне?

Както знаете в природата всичко е свързано. Да, но
никой не се замисля над това. Всеки го приема като факт.
Ако в една система нещо се прецака, то всичко се
прецаква. Нека да дам пример с нещо просто. Да речем,
че около едно село Х. има лисици и зайци. Да речем, че
лисиците се хранят със зайците, а зайците със зелето на
селяните. Обаче хорицата на селцето решават, че не
искат зайците да им ядът зелето и залагат капани на
животинките. След време зайците започват да намаляват и
дори могат да изчезнат от околността на селото. Оказва
се, че лисиците вече не могат да се хранят с зайци и
нападат кокошарниците на селяни. Или друг вариант.
Селяните решават, че лисиците им пречат. Убиват всички
лисици. Няма кой да убива зайците и те изяждат цялото
зеле.

Същото е и с нашата планета. Всичко на нея е свързано.
Хората разбира се и тук се намесват и пречат на
системата, просъществувала хиляди години.
Хората определено са най-интелигентните и изобретателно
хора на планетата. От както съществуват все се опитват
да направят нещо, за да си подобрят живота. Научили се
да си правят дрехи, за да се топлят, подслон да не ги
вали, оръжия, разбира се, за да ловат храната си,
плавателен съд и т.н. След време хората подобрили
къщите си, оръжията си т.н. Дошъл един момент, в които
трябвало да унищожат цяла гора за да се топлят през
симата. Свещите не били доастатъчни на хората за да
виждат през нощта и хоп - ето го електричеството.
Построили се електроцентрали. В днешни дни са няколко
вида: атомна, водна, вятърна и такава, която използва
горива. Най-екологични са вятърната и водната.
Каручката с двата коня не е доастатъчна на човека.
Появил се автомобила. Появил се парния локомотив. После
и самолетът. И голямо разнообразие от видове на
превозни средства, задвижвани от някакво гориво.
Появили се множество заводи и предприятия. След Втората
световна война има икономически бум. Населението на
планетата не спира да се увеличава. За да могат да се
покрият нуждите на хората се откриват нови заводи.
Градовете се разширяват. Увеличава се потреблението на
елекричество и вода. Изсичат се гори. Унищожават се
биологични видове.

Oткакто има живот на земята, има и естествено отделяне
на водни пари, въглероден двуокид и други газове, които
спомагат за поддържането на температурата на земята.
Ето няколко причини за глобалното затопляне.

1. Водните пари. Антропогенните фактори водят до
увеличаване на концентрацията на водните пари в
тропосверата. Това пък, ще увеличи температурата на
земята. Което означава, че ще има повече водни пари.

2. Въглеродния двуокис. Той позволява на слънчевите
лъчи да достигнат до повърхността на Земята, но
възпрепятства излъчването на топлината обратно. През
последните някоко години рязко се увеличеното изгаряне
на горива (въглища, петрол, земен газ, дърва) в
транспорта, енергетиката, промишлеността, земеделието и
бита.Това е основната причина за увеличаването на
огромни количества въглероден двуокис. Концентрацията
му в земната атмосфера от началото на индустриалната
революция през 18 век се е увеличила от 270µL/L до
383µL/L или с около 110 µL/L (около 40%). Голямата част
от това увеличение е станало след 1945г. (Втората
световна война).

3. Озонът (O3) се е увеличил с около 30% вследствие на
индустриализацията. Той е една от основните причини за
формирането на смог в големите градове и промишлените
центрове.

4. Меран. Какво става като изхвърляме боклука си на
улицата или в реката? Той се разлага. В атмосверата се
отделя метан. Метан (CH4) е безцветен и запалим газ,
без миризма. Въпреки, че се задържа само 10 години в
атмосверата отделя 2 пъти повече топлина отколкото
въглеродния двуокис. За последните три столетия
неговата концентрация се е увеличила двойна, но се
очаква за следващите 100 години да се удвои отново.

5. Азотен окис. Азотния оксид(N2O), известен още като
смехотворен газ често се използва в медицината като
обезболяващо средство. Създаван е най-вече от човешки и
животински отпадъци. Макар неговата концентрация да не
се е увеличила драстично, той успява да се задържи в
атмосферата повече от 100 години.

Няма коментари: